Profiles

Jacob Derkert-Rosenberg

Jacob Derkert-Rosenberg

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
Telefon 08-16 19 57
E-post jacob.derkert@music.su.se
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor i musikvetenskap sedan 1998. FD 1998, forskarssistent 2003-2007. Född 1957. Tidigare prefekt vid Musikvetenskapliga institutionen, Stockholms universitet (2004) och Institutionen för musik- och teatervetenskap, SU (2006-2012). Ordförande för Svenska samfundet för musikforskning 2009-2014. Redaktör för STM-online 2011-2013 och huvudredaktör för STM-SJM 2014-2016.

Undervisning

Har undervisat inom flera av musikvetenskapens områden. I linje med den egna forskningen har tyngpunkten hamnat i 1900-talsmusikens historia och teori. På grundnivå har jag dessutom haft en central roll i olika kurser avseende samtidsmusikens förutsättningar i teknologi, ekonomi och mediering. På avancerad nivå har fokus legat på musikens filosofier jämte kritisk tolkningsteori.

Över åren har det kommit att handla om en hel del kursutveckling. Bland dessa ämnets kurs i konstmusik efter 1900, men även flera helt nya kurser, t.ex.: Experimentell musik och ljudkonst (tillsammans med Andreas Engström); Musikteori efter 1900 (tillsammans med Joakim Tillman); Musik och moderna medieteknologier (initialt som Musik och media tillsammans med Ulrik Volgsten och Ann Werner - ges i nuvarande form av Toivo Burlin som Musik, musikteknologi och medier); Musik, marknad, rättigheter; Estetik och musikfilosofi (först tillsammans med Tobias Pontara); Formalisms of the Arts. Den sistnämnda är den första officiellt engelskspråkiga kursen i musikvetenskap vid SU, och riktar sig till studenter inom olika huvudämnen på avancerad nivå.

Sedan 2007 har sex doktorander för vilka jag varit huvudhandledare eller handledare disputerat, fem av dessa inom forskarutbildningsämnet musikvetenskap.

De senaste decenniernas omvandling av högskoleundervsningen, avseende teknik och pedagogik, men också uppdragsgivarnas vilja till och former för kontroll, har ackompanjerat det rent innehållsliga arbetet. Det finns fortfarande mycket att kritiskt granska och att fortsatt utveckla i dessa avseenden. Just nu agerar jag som en av institutionens testpiloter för den nya tjänsten Athena.

Forskning

Min forskning har bedrivits och bedrivs fortsatt inom två områden:

  1. Fransk konstmusik runt 1900 med fokus på Claude Debussy. (Doktorsavhandling 1998, pågående arbete sedan 2012.)
  2. Musikaliska formalismer. (Ämne under forassperioden, fortsatt arbete med vidgat material och bredare fokus.)

Se vidare redogörelse för Research på engelska.

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas Visa alla publikationer av Jacob Derkert-Rosenberg vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 25 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa