Profiles

Gunilla Eklöv-Alander

Gunilla Eklöv Alander

Universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Företagsekonomiska institutionen
Telefon 08-16 30 13
E-post gunilla.eklov.alander@sbs.su.se
Besöksadress Kräftriket, hus 3, 7, 15 och 24
Rum 24:43
Postadress Företagsekonomiska institutionen 106 91 Stockholm

Om mig

Gunilla Eklöv Alander, ek.lic, ekon. dr, arbetar som universitetslektor vid Företagsekonomiska institutionen, Stockholms universitet. 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
 • 2019. Gunilla Eklöv Alander.
 • 2018. Thomas Carrington, Gunilla Eklöv Alander.
 • 2018. Thomas Carrington, Gunilla Eklöv Alander.

  As demonstrated by Mouritsen and Kreiner (2016) the role of accounting in the context of decisions is not only to facilitate the end of a decision-making process, as a decision is also a beginning of a process of making the promise of the decision real. This process requires yet more decisions. Some of these decisions will be accounting decisions. This study provides an empirical account of such a process, of a case where the accounting style of calculation is (level 3-like) market values in a company with large projects. The study relies on an analysis of accounting as a practice of commensuration and illustrates how the particular style of calculation employed by the case company makes it difficult to disentangle accounting promises from those of the original decision as the market value models are performative and acts as engines (MacKenzie, 2006) for the process of making the original promises real.

 • 2017. Gunilla Eklöv-Alander, Susanne Weinberg. Balans
 • Bok IFRS
  2015. Thomas Carrington (et al.).

  I Sverige har införandet av obligatorisk IFRS för noterade företag varit omdiskuterat. I boken IFRS – Dilemman och utmaningar diskuteras skälen till detta, med användning av såväl författarnas egen som andras forskning. En aspekt av IFRS är att det är principbaserat och kräver bedömningar vid upprättande av finansiella rapporter. Detta kan leda till brist på harmonisering och skapa svårigheter för exempelvis revisorer. Å andra sidan skulle det sannolikt vara svårt att införa strikta redovisningsregler globalt. En annan aspekt av IFRS är att det baseras på en syn på ägande och företagsstyrning som skiljer sig från den som utgör grunden för svenskt näringsliv. Detta avspeglar sig exempelvis i användning av verkligt värde inom IFRS, och i den traditionellt svaga tillsynen i Sverige.

 • 2013. Olof Arwinge, Gunilla Eklöv Alander, Fredrik Nilsson. Perspektiv på ekonomistyrning, 211-231
Visa alla publikationer av Gunilla Eklöv Alander vid Stockholms universitet

Senast uppdaterad: 6 november 2019

Bokmärk och dela Tipsa