Stockholms universitet

Boel HackmanUniversitetslektor, docent

Om mig

Jag är prefekt vid Institutionen för kultur och estetik från höstterminen 2019 och litteraturvetare. Efter disputationen i Uppsala december 2000 har jag undervisat, varit studierektor i och ämnesansvarig för litteraturvetenskap vid Stockholms universitet.

Undervisning

Som lärare undervisar jag framför allt på kurser i 1800- och 1900-talslitteratur, genusteori, och på kurser för blivande lärare. Jag ägnar mig också åt handledning på alla nivåer.

Forskning

Mitt område är framför allt svenskspråkig 1900-talslitteratur och min forskning präglas genomgående av ett genusperspektiv. Min avhandling är en kritisk granskning av tidigare biografisk-psykologisk forskning om Edith Södergran och sätter fokus på den ryska och kontinentala symbolismens grundläggande och konsekventa betydelse för den idévärld som kommer till uttryck från ungdomsdikterna och framåt, där det även finns en konsekvens i Schopenhauers, Nietzsches och Steiners inflytande på Södergrans verk.

I anslutning till avhandlingsämnet har jag under många år arbetat med kommentarbandet till Edith Södergrans Samlade skrifter. Jag har också gett ut Harriet Löwenhjelms Samlade dikter.

Biografiskt berättande i olika former, är en annan inriktning i min forskning. Jag har skrivit biografier om Elin Wägner och Harriet Löwenhjelm, samt redigerat en antologi (i samarbete med Maria Wahlström) som presenterar svensk forskning inom det breda fält som allmänt kommit att betecknas som självframställning.

Jag har också intresserat mig för skrivandet som publik handling/tal kopplat till makt och performativitet, och till själv/biografiskt berättande som subversiv strategi. Till detta perspektiv ansluter min pågående forskning som fokuserar på ett marginaliserat och samtidigt gränsöverskridande författarskap som Ulla Bjernes (1890–1969). Förutom hennes självbiografiska romaner och utvecklingsromaner som på olika sätt tangerar Bjernes levnadsomständigheter vid tiden, finns även i den rikliga kvarlåtenskapen dagböcker och brev som anknyter till dessa. Därtill kommer romaner av mer namnkunniga författare, som Evert Taube och Gustaf Hellström, som också använder sig av självbiografiskt stoff, och som mer eller mindre öppet refererar till Ulla Bjerne.

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

Visa alla publikationer av Boel Hackman vid Stockholms universitet