Profiles

foto Karin Sennefelt

Karin Sennefelt

Professor

View page in English
Arbetar vid Historiska institutionen
Telefon 08-16 26 02
E-post karin.sennefelt@historia.su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D, plan 9
Rum D 824
Postadress Historia 106 91 Stockholm

Om mig

Min forskning inriktas på social- och kulturhistoria i Sverige under tidigmodern tid, med betoning på vardagens historia. Jag intresserar mig särskilt för kroppen, rumsliga praktiker och materiell kultur under tidigmodern tid. Till det kommer att jag tycker att historisk teori och metodutveckling är väldigt intressant.

Jag arbetar för närvarande med två projekt. Det första undersöker hierarkier och skapandet av åtskillnad mellan grupper i det tidigmoderna svenska samhället. Det andra undersöker hur den tidigmoderna religiösa världsbilden påverkade kroppen, och hur kroppen i sin tur formade religiösa erfarenheter och upplevelser. I tidigare projekt har jag studerat protester, manlighet och politisk kultur i frihetstidens Sverige, samt identifieringens sociala praktiker i Sverige och de amerikanska kolonierna ca 1650-1850.

2016 till 2018 är jag koordinator för Humanistiska fakultetens forskarskola Kroppslighet i teori och praktik.

Forskning

Ordet blev till kött: Kroppen i protestantisk kultur ca 1600-1750

Projektets syfte är att studera sambanden mellan religionen och den levda kroppen mellan 1600 och 1750. Vi vill undersöka hur den tidigmoderna religiösa världsbilden påverkade kroppen, och hur kroppen i sin tur formade religiösa erfarenheter och upplevelser. Kroppen var invecklad i rader av existentiella konflikter i det religiösa livet: mellan gott och ont, liv och död, den kunde vara fallen eller frälst. Genom tre integrerade fallstudier om Guds ords makt att påverka kroppar, hur synd och skuld förkroppsligades och kroppen som bärare av sanning avser vi att komma åt hur religionen förkroppsligades inom luthersk lekmannakultur. Vårt fokus på den levda kroppen kommer också att leda till att vi kan avtäcka hur kroppen användes som maktinstrument av vanliga människor: kroppar hävdade sanningar, andlig kontakt och transcendens på ett sätt som ord inte kunde göra. På så sätt formade den levda, fromma kroppen hur människor förstod världen och hur den fungerade.

2016-2019, finansierat av Vetenskapsrådet

Karin Sennefelt (projektledare), Historiska institutionen, Stockholms universitet

Anton Runesson, Historiska institutionen, Stockholms universitet

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas
  • 2017. Karin Sennefelt. Migration, Regulation and Materialities of Identification in European Cities, 1500-1930s
  • 2015. Karin Sennefelt. Cultural and social history 12 (2), 179-195

    Starting from the significance of the visual for the creation of distinction in early modern Europe, the article investigates the everyday practices of eyeing, inspecting and scrutinizing other people's dress and personal possessions. In that, it addresses the ways of seeing (rather than the ways of displaying) that were at the root of managing appearances and that formed a significant part of the urban experience. Cases are drawn from everyday visual practices among the lower orders in early modern Stockholm. The article argues that a discerning eye that inspected people and their material goods played an integral part in distinguishing respectability and honour in the city a way of seeing that was very different from the overview and order sought by city authorities. Therefore, these visual and material practices were part of ordering the social in the city.

  • 2015. Karin Sennefelt. Scandia 81 (2), 71-79
  • 2015. Karin Sennefelt.
  • Bok (red) Fråga föremålen
    2014. Anna Maria Forssberg, Sennefelt Karin.
  • 2014. Karin Sennefelt. Past & Present (222), 277-295
Visa alla publikationer av Karin Sennefelt vid Stockholms universitet

Filer

Senast uppdaterad: 15 augusti 2019

Bokmärk och dela Tipsa