Profiles

MCG_2020

Marc Geibel

Tekniker

View page in English
Arbetar vid Stockholms universitets Östersjöcentrum
Telefon 08-16 37 24
E-post marc.geibel@su.se
Besöksadress Svante Arrhenius väg 20 F, plan 5
Rum P 519
Postadress Stockholms universitets Östersjöcentrum 106 91 Stockholm

Om mig

Inom Baltic Eye organiserar, kombinerar och analyserar jag vetenskapliga data från olika områden, för att göra dem mer begripliga. Detta är viktigt för att kunna förstå Östersjöns dåtiden, nutiden och framtiden.

Jag har erfarenhet inom olika områden av miljövetenskap och av många olika former av vetenskapliga data. Mitt arbete kräver en bred uppsättning färdigheter i allt från dataanalys och vetenskaplig programmering till databashantering och serveradministration.

Senast uppdaterad: 27 mars 2020

Bokmärk och dela Tipsa