Profiles

Morena Azbel Schmidt

Morena Azbel Schmidt

Vik. universitetslektor

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 17 11
E-post morena.azbel-schmidt@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 590
Postadress Institutionen för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Universitetslektor i översättning, speciellt översättning från svenska

Fil dr i slaviska språk

Översättare till och från tyska

Forskningsintressen

Terminologi

Översättningsdidaktik

Praktisk kunskap

Kvalitetssäkring av översättning

Undervisning

Jag undervisar huvudsakligen på grundnivå och på de mera praktiska färdighetskurserna inom Översättning I och II. Jag handledar också de uppsatser såväl på kandidatnivå som på masternivå som på något sätt tangerar mitt forskningsintresse terminologi samt uppsatser som involverar översättning till eller från ryska och tyska. 

Senast uppdaterad: 30 januari 2020

Bokmärk och dela Tipsa