Profiles

Peter Lundkvist

Peter Lundkvist

Adjunkt

View page in English
Arbetar vid Institutionen för svenska och flerspråkighet
Telefon 08-16 34 67
E-post peter.lundkvist@su.se
Besöksadress Universitetsvägen 10 D
Rum D 542
Postadress Inst. för svenska och flerspråkighet 106 91 Stockholm

Om mig

Adjunkt i svenska som andraspråk vid Institutionen för svenska och flerspråkighet vid Stockholms universitet.

I grund och botten är jag ämneslärare i svenska, engelska och tyska. Jag har en fil. mag. i svenska som andraspråk och har jobbat här på Stockholms universitet sedan hösten 2008. En anledning till att jag har fastnat för svenska som andraspråk och svenska som främmande språk är nog att jag tillbringade mina första skolår i Tyskland, dit jag också återvände 1997 för att i fem år undervisa i svenska vid universitetet i Erlangen.

Forskningsintressen

Svenska som andraspråk: Grammatik, korpuslingvistik och de nordiska språken, framför allt isländska och danska.

Pedagogiskt utvecklingsarbete

Jag är legitimerad lärare för svensk grund- och gymnasieskola. Dessutom har jag genomgått två universitetspedagogiska kurser, UP1 och UP2.

Publikationer

  • Jag har varit med och skrivit fjärde upplagan av Handbok i svenska språket; en lärobok i svenska för gymnasiet (Liber 2012).
  • Jag har också varit med och granskat nya upplagor i svenska läromedel hos det brittiska förlaget Routledge.
  • När det gäller uppsatser har jag bl.a. skrivit en D-uppsats om ”positiva och negativa” prepositioner, en studie av prepositionsanvändningen bland förskolebarn som lär sig svenska som ett andraspråk (Uppsala 2008).

Samarbete

I samband med att jag varit med och skapat en inlärarkorpus med s.k. tisustexter har jag samarbetat med Språkbanken vid Göteborgs universitet.

Undervisning

Just nu undervisar jag på muntliga kurser, i grammatik, svenska språkets struktur och realia på olika nivåer på våra kurser i svenska som främmande språk.

Jag har tidigare jobbat på både grundskolan och gymnasieskolan samt varit timlärare vid Uppsala universitet.

Övriga uppdrag

  • Under fem år har jag varit kursföreståndare för våra kurser för internationella studenter.
    Swedish for International Students
  • Flera somrar har jag här i Stockholm varit med om att arrangera Nordkurs, en kurs för nordiska studenter.
  • Under flera år har jag också arbetat med arbetsmiljöfrågor vid institutionen och jag sitter med i vår Lokalt råd för arbetsmiljö och lika villkor vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.
  • Under tiden 1 januari 2015 31 december 2017 satt jag i institutionsstyrelsen.
  • Sedan 1 januari 2017 är jag skyddsombud vid Institutionen för svenska och flerspråkighet.

Senast uppdaterad: 28 maj 2019

Bokmärk och dela Tipsa