Stockholms universitet logo, länk till startsida
Go to this page on our english site

Cecilia SchwartzUniversitetslektor, docent

Om mig

Jag är docent i italienska och har undervisat på samtliga nivåer inom italienskämnet, främst i litteratur. Inom den moderna italienska litteraturen har jag intresserat mig för representationer av det nordiska i såväl reseskildringar som samtidsromaner.

Sedan 2011 är min forskning i huvudsak inriktad mot transnationella och översättningssociologiska aspekter av italiensk litteratur: i första hand undersöker jag hur den italienska litteraturen når svenska läsare via översättare, introduktörer, bokförlag, bibliotek och universitet. I ett transnationellt perspektiv är jag intresserad av hur semiperifera litterära relationer – som dem mellan Sverige och Italien – gestaltar sig i den världslitterära dynamiken, inte minst ur ett genusperspektiv. Jag medverkar sedan 2016 i det RJ-finansierade nationella forskningsprogrammet Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literatures (www.worldlit.se). Dessutom samarbetar jag med Mickaëlle Cedergren (SU) i ett projekt om litteraturförmedling av romansk litteratur i Sverige och med Laura Di Nicola (La Sapienza, Rom) om Italo Calvino som transnationell författare.

Jag medverkar med ett flertal artiklar i Svenskt översättarlexikon och Svenskt kvinnobiografiskt lexikon och har själv översatt texter av Roberto Alajmo, Grazia Deledda och Roberto Saviano till svenska. Sedan 2009 medverkar jag i svensk dagspress (DN, SvD och Sydsvenskan) om litterära ämnen som kan vara av intresse för en bredare allmänhet – från Dante till Ferrante.

 

 

Undervisning

Jag har undervisat på samtliga nivåer i italienska, främst i litteratur. Inom ramen för min undervisning har jag ansvarat för kurser i litteraturhistoria, litteraturvetenskaplig teori och metod samt fantastik, barnlitteratur, litteraturförmedling. Jag har även handlett en mängd uppsatser på kandidat-, magister-, och masternivå samt tre doktorander.

Forskning

Forskningsområden: komparativ litteraturforskning, transnationell litteratur, världslitteratur, översättningssociologi, litteraturförmedling, reception, fantastik, barnlitteratur.

Forskningsprojekt 

”Made in Italy”: A diachronic study of literary circulation and translation in the semi-periphery"

Projektet ingår i forskningsprogrammet "Cosmopolitan and vernacular dynamics in world literature" (RJ) och har en översättningssociologisk profil som syftar till att belysa olika delar av inflödet av italiensk litteratur till Sverige från slutet av 1800-talet till i dag. Fokus ligger på översättarnas och andra litteraturförmedlares insatser samt konsekreringsprocesser, kanonbildning och översättningskritik.

 

Litteraturförmedling av romanska språk i Norden

Projektet undersöker hur romansk litteratur cirkulerar i Norden genom att studera litteraturförmedlande individer och institutioner. Projektet är ett samarbete med Mickaëlle Cedergren (SU) och har dessutom samlat ett forskarnätverk från hela Norden. Samarbetet har lett till konferenser, workshops, kurser och publikationer.

 

"Classici italiani nel mondo. Italo Calvino"

Internationellt forskningsprojekt om Italo Calvinos verk i världslitteraturen med fokus på förmedling, reception och översättning. I mitt delprojekt ansvarar jag för de skandinaviska länderna. Projektet drivs av Laura Di Nicola vid Fondo Calvino tradotto (La Sapienza).

 

”Det berättade Norden: nordicitet som form, funktion och fiktion i italiensk samtidslitteratur”

I projektet undersöks, utifrån i teorier om geokritik, imagologi och litterär diskursanalys, konstruktionen av det nordiska i italiensk samtidslitteratur och reselitteratur.

 

 

 

Publikationer

I urval från Stockholms universitets publikationsdatabas

 • From comparative literature to the study of mediators

  2016. Mickaëlle Cedergren, Cecilia Schwartz. Moderna Språk 110, i-x

  Artikel

  Introduction to this special issue of Moderna språk.

  This special issue of Moderna Språk contains articles on Swedish mediators who have introduced, translated and reviewed literary texts from the Romance languages. More specifically, the contributions are the outcome of the symposium ”Litteraturförmedlare i Sverige från 1945 till våra dagar” (’Literary mediators in Sweden from 1945 until today’) which took place at Stockholm University 11–12 June 2015.

  Läs mer om From comparative literature to the study of mediators
 • Introducing Italy, 1948–1968

  2016. Cecilia Schwartz. Moderna Språk 110, 75-107

  Artikel

  This study examines the impact of two literary mediators – Martha Larsson and Anders Österling – both of whom introduced Italian literature in Sweden during the second half of the 20th century. These mediators are compared to each other with regard to their social background, habitus and position in the literary field, all elements included in their symbolic capital. By mapping out which literary texts and authors they actually introduced in the period 1948–1968, with special attention given to crucial factors such as genre and gender, the results show that their selections had different characters. While Larsson introduced contemporary authors who were highly regarded in Italy at the time, and more closely related to what Bourdieu (1993) described as the autonomous pole, Österling mainly focused on authors closer to the heteronomous pole. Following Broomans’ (2009) six-phase model of cultural transfer, the study analyzes whether their introductions had a direct effect on publication, and what strategies they used in order to introduce new Italian authorships to a Swedish audience. Drawing upon Bourdieu and (1990) and Casanova (2002), it is also argued that both mediators introduced Italian literature in order to gain symbolic capital and strengthen their positions in the Swedish literary field.

  Läs mer om Introducing Italy, 1948–1968
 • Made in Italy. Il (ri)lancio della letteratura italiana in Svezia negli anni quaranta

  2014. Cecilia Schwartz. Kwartalnik Neofilologiczny LXI (2), 455-470

  Artikel

  Starting out with an overview on the publication of Italian literature in Sweden during the 20th century, this article deals with the process of introducing Italian writers to the Swedish literary system in the 1940’s. For this purpose, the prestigious literary journal “Bonniers litterära magasin” (1932–2004) has been examined and analyzed with a special focus on the presence of Italian literature. The results indicate that Italian literature, though not strongly represented on the Swedish book market as a whole, is the only national literature beside the central and neighbor literatures that is consistently present in “BLM”. The study highlights the impact of the magazine and some of the mediators involved in the process of launching Italian literature, suggesting a model of the introductory phases.

  Läs mer om Made in Italy. Il (ri)lancio della letteratura italiana in Svezia negli anni quaranta
 • Libri in viaggio

  2013. Laura Di Nicola, Cecilia Schwartz.

  Bok (red)

  Questo volume contiene una ri essione sulla diffusione della letteratura italiana in Svezia; ridiscute i concetti di opera, di autore, di libro, di canone, di classico; interroga il ruolo dei mediatori culturali, il valore delle traduzioni; affronta la questione delle fonti; ricostruisce la bibliogra- a delle traduzioni di opere italiane in Svezia nel Novecento. Un quadro quanto mai ampio dei libri in viaggio fra Italia e Svezia, tracciato attraverso un intreccio di sguardi diversi: storici della letteratura, dell’editoria, editori, svedesi e italiani, confrontano in modo originale, le loro prospettive di analisi del Novecento letterario italiano in Svezia contribuendo a una discussione sui rapporti culturali italo-svedesi.

  Läs mer om Libri in viaggio
 • Classici italiani in Svezia

  2012. Cecilia Schwartz. Bollettino di italianistica (01), 116-130

  Artikel

  As part of a series of initiatives to study and promote circulation of Italian literature abroad, especially in Scandinavian countries, the paper describes “Italian Classics in Sweden”, an event that took place in Stockholm on 26-27 September 2011. It was hosted by the “C. M. Lerici” Italian Cultural Institute in collaboration with the Sapienza University of Rome, Stockholm University and the Arnoldo and Alberto Mondadori Foundation. Three major events characterized the project: the presentation of the Swedish translation of Why Read the Classics by Italo Calvino and the inauguration of the exhibition “Copy in Italy. Italian authors in the world since 1945” (26 September), and the study day “Italian Classics in Sweden” (27 September), which was attended by Anders Cullhed, Alberto Asor Rosa, Luminitza Beiu-Paladi, Igor Tchehoff, Marina Zancan, Karin Dahl, Laura Di Nicola, Alberto Cadioli, Luisa Finocchi, Cecilia Schwartz, Eva Swartz Grimaldi, Paolo Grossi.

  Läs mer om Classici italiani in Svezia

Visa alla publikationer av Cecilia Schwartz vid Stockholms universitet