Stockholms universitet

Samuel SilversteinUniversitetslektor

Om mig

Jag är partikelfysiker och en långvarig medlem av ATLAS-experimentet på Large Hadron Collider på CERN. Jag har många års erfarenhet av detektorsystem och datainsamling och har arbetat med att designa, bygga och nu uppgradera utlösnings- och datainsamlingssystem för ATLAS-kalorimetrarna.

Jag är ansvarig för instrumenteringsfysikavdelningen vid Fysikum, en grupp av partikel-, kärn-, accelerator- och plasmafysikare med starka detektor- och instrumentationsbakgrunder. Jag undervisar också kurser inom elektronik och digital systemkonstruktion, främst riktad mot studenter som bedriver studier i experimentell fysik.

Forskningsprojekt