Profiles

Ulf Olsson

Ulf Olsson

Professor i litteraturvetenskap

View page in English
Arbetar vid Institutionen för kultur och estetik
E-post ulf.olsson@littvet.su.se
Besöksadress Frescativägen 26
Rum 416
Postadress Institutionen för kultur och estetik 106 91 Stockholm

Om mig

Jag är professor emeritus i litteraturvetenskap, och även verksam som essäist och kritiker i Expressen.

Undervisning

 

 

Publikationer i urval

Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation (University of California Press 2017)

Silence and Subject in Modern Literature: Spoken Violence (Palgrave Macmillan 2013)

Språkmaskinen. Om Lars Noréns författarskap (Glänta 2013)

Michel Foucault, Diskursernas kamp. Texter i urval av Thomas Götselius och Ulf Olsson (Symposion 2008)

Invändningar. Kritiska artiklar (Symposion 2007)

(red. tills. m. Per Anders Wiktorsson), Allegori, estetik, politik. Texter om litteratur (Symposion 2003)

Jag blir galen. Strindberg, vansinnet och vetenskapen (Symposion 2002)

(red. tills. m. Magnus Florin) Köra och vända. Strindbergs efterlämnade papper i urval (Bonniers 1999)

(red.) Strindbergs förvandlingar (Symposion 1999)

Levande död. Studier i Strindbergs prosa (Symposion 1996)

Konstruktion av en kropp. Musikessäer (Norstedts 1992)

I det lysande mörkret. En läsning av Birgitta Trotzigs De utsatta (avhandling, Bonniers 1988) 

Forskning

Min forskning har främst rört modern svensk litteratur, från August Strindberg till Birgitta Trotzig och Lars Norén. Min senaste bok är dock en engelskspråkig kritisk värdering av den amerikanska rockgruppen Grateful Dead, Listening for the Secret: The Grateful Dead and the Politics of Improvisation (University of California Press 2017). Studien fördelar sig på tre kapitel: det första om tradition och avantgardism, det andra om bandets politiska funktion, och det tredje diskuterar improvisation, vilken också löper som en röd tråd genom boken. Min nästa bok blir en studie i den sene Strindberg. I det arbetet undersöker jag vad en ”reaktionär” författare kan vara, och inspirerad av Adornos diskussion av ”Spätstil” (sen stil) hos Beethoven, försöker jag se verk som En blå bok och Ockulta dagboken som Strindbergs sena stil. Jag intresserar mig också för olika kulturtekniker som Strindberg anspelar på eller använder. Jag hoppas komma förbi enbart ideologiska bestämningar av Strindbergs sena verk. Jag är också mycket intresserad av Joseph Conrads författarskap, och jag arbetar med det utifrån kategorier som exil och undantagstillstånd.

 

Senast uppdaterad: 1 oktober 2019

Bokmärk och dela Tipsa