Om oss

Sveaplan. Foto: Björn Dalin

Historia

Den 1 januari 2018 bildades Institutionen för folkhälsovetenskap vid Stockholms universitet. Institutionen bedriver forskning och utbildning inom området folkhälsa med samhällsvetenskaplig inriktning. I den nya institutionen ingår centrumen CHESS och SoRAD.

Institutionen ligger i anrika lokaler vid Sveaplan, nära Wenner-Grens center. Under våren 2021 kommer institutionen att flytta in i universitets nya lokaler vid Albano.

Kontakt

Besöksadress:
Sveavägen 160, Sveaplan

Postadress:
Institutionen för folkhälsovetenskap
Stockholms universitet
106 91 Stockholm

Telefon: (vxl) 08 16 20 00

Prefekt
Mikael Rostila
Telefon: 08-16 44 16
E-post: mikael.rostila@su.se

Ställföreträdande prefekt
Jenny Cisneros Örnberg
Telefon: 08-16 36 03
E-post: jenny.cisneros@su.se

Administrativ chef
Jenny Eklund, adminstrativ chef
Telefon 08- 674 79 70
E-post: jenny.eklund@su.se

Joachim Bjurfors (sjukskriven)
Telefon: 08-674 73 99
E-post: joachim.bjurfors@su.se