Kurser VT

Till utbildningskatalogen

Om våra utbildningar i kurskatalogen

Lärplattformen Athena

Athena loggan
Dagens schema

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Studievägledare
Anna Nyström
studievagledare.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Linda Rämö
08-674 75 61
kursadmin.publichealth@su.se