Utbildning

Studenter i trappan

Alla utbildningar

Här hittar du information om våra utbildningar i folkhälsovetenskap på alla nivåer.

Foto: Mostphotos

Höstterminen startar 2 september 2019 - webbregistrera dig!

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap! Du som är antagen till en kurs hos oss måste registrera dig på webben för att behålla din plats. Webbregistreringen är öppen mellan 12-25 augusti 2019!

Bild: Mostphotos

Antagen till våra fristående kurser i höst?

Välkommen till Institutionen för folkhälsovetenskap och höstens kurser. På respektive kurshemsida hittar du välkomstbrev med information om registrering, kursstart och annan värdefull information. Följ länken till höstterminens kurser för mer information: Kurser HT

Timglas

Antagen som reserv?

Eventuell reservantagning till samtliga höstens kurser påbörjas tidigast den 26 augusti 2019. Du kan då få ett erbjudande om en kursplats via mejl.

Kontakt

Studierektor
Grundnivå och avancerad nivå

Ylva B Almquist
08-674 79 69
studierektor.ga.publichealth@su.se

Studierektor
Forskarnivå

Bitte Modin
08-16 44 66
studierektor.f.publichealth@su.se

Biträdande studierektor
Koordinator, kandidatprogrammet

Sara Brolin Låftman
08-674 79 87
bitr.studierektor.publichealth@su.se
kandidat.publichealth.su.se

Koordinator, masterprogrammet
Sol Juarez
master.publichealth@su.se

Utbildningsadministratör
Studievägledare

Linda Rämö
08-674 75 61
studievagledare.publichealth@su.se