Teknik

Avtal med kammarkollegiet om riskfinansiering

Avtal med kammarkollegiet om riskfinansiering och regler för självrisk vid verksamhets- och följdskadeskydd. Stockholms universitet har tecknat ett avtal som omfattar egendomsskydd, följdskadeskydd och ansvarsskydd. Ansvarig: Tekniska avdelningen FC 1996-03-08

Säkerhet

Lokaler

Granskning

Innehållet i bok 3.1 är aktualitetsgranskat november 2016 av Bertil George, Ekonomiavdelningen.

Innehållet i bok 3 avsnitt Teknik är aktualitetsgranskat den 19 januari 2016 av Ann-Marie Larsson, Tekniska avdelningen.

Innehållet i IT-delen är aktualitetsgranskat den 15 november 2016 av Benita Falenius, IT-avdelningen.

Juridiskt stöd och rådgivning?

Kontakta jurist@su.se