I ledningsgruppen för  REWHARD ingår föreståndaren samt projektledarna för konsortiets fyra noder. Projektledarna ansvarar för verksamheten inom respektive nod och verksamheten samordnas med hjälp av ledningsgruppen. Ledningsgruppen hanterar bl.a. underlag till konsortiets nyckeltal, budget, verksamhetsplan samt organiserar workshops och seminarier.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hugo Westerlund
Föreståndare
Projektledare SLOSH
hugo.westerlund@su.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carina Mood
Biträdande föreståndare
Projektledare LNU
carina.mood@sofi.su.se
08-16 25 86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pia Svedberg
Projektledare STODS
pia.svedberg@ki.se
08-524 832 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Alexanderson
Projektledare IMAS
kristina.alexanderson@ki.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Constanze Leineweber
Suppleant SLOSH
constanze.leineweber@su.se
08-553 789 37

 

 

 

 

 

 

Michael Tåhlin
Suppleant LNU
michael.tahlin@sofi.su.se
08-16 31 81

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jurgita Narusyte
Suppleant STODS
jurgita.narusyte@ki.se
08-524 832 59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ellenor Mittendorfer-Rutz
Suppleant IMAS
ellenor.mittendorfer-rutz@ki.se 
08-524 820 25