Webbplats
 

Forskningsområde "Medeltida kommentartexter"
Alexander Andrée (latin): Glossa ordinaria till Johannesevangeliet
Barbara Crostini (grekiska): Illuminerad kommentar till Psaltaren
Erika Kihlman (latin): Kommentarer till hymner och sekvenser

Forskningsområde "Liturgiska texter"
Gunilla Iversen (latin) : Troper och prosulor till Gloria in excelsis deo
Brian Møller Jensen (latin): Lectionarium från Piacenza

Forskningsområde "Modelltexter"
Eva Odelman (latin): Modellpredikningar av Nicolaus de Aquaevilla

Forskningsområde "Florilegier"
Denis Searby (grekiska): Grekiska gnomologier
Alessandra Bucossi (grekiska): "Den heliga arsenalen" - utgåva av en teologisk antologi