Forskningprojekt

Forskningprojekt

Forskare med externt finansierade projekt på Romanska och klassiska institutionen.

Mickaëlle Cedergren

Internationellt samarbete 2021-2022 - STINT

Mediating the Maghreb: Literary Creation, Institutions, Circulation. Pedagogical and scientific exchange between Stockholm University and Mohammed V University in Rabat.

Cecilia Schwartz

Ett eget Rom (januari-juni 2021)

Cecilia Schwartz forskar om kvinnliga kulturförmedlare och deras internationella nätverk i 1900-talets Italien

Thaïs Machado Borges

Gender Troubled? (2019-2021)

Thaïs Machado-Borge, Janaína Negreiros Persson and Lena Gemzöe work together in the project "Gender Troubled? Culture Wars on Sexuality, Gender, Religion, and Politics in Contemporary Brazil"

Franco Pauletto

The pragmatic particle ciò in Trevigiano (2019-2021)

Franco Pauletto does research on "The pragmatic particle ciò in the Treviso dialect (Trevigiano or Trevixàn) and in the regional Italian spoken in the Treviso area (Veneto, Italy): a review of its uses in talk-in-interaction"

Mickaëlle Cedergren

Periferins aktörskap (2019-2021)

Mickaëlle Cedergren och Ylva Lindberg forskar om Sveriges positioneringar och föreställningar i mötet med franskspråkig litteratur (1990-2020)

Andrés Rivarola Puntigliano
Fotograf: Niklas Björling

Continentalism and Geopolitics: the idea of ‘big space’ (2018-2021)

Andrés Rivarola Puntigliano, Mark Bassin Mikhail Suslov and Katharina Döring do research on "Continentalism and Geopolitics: the idea of ‘big space’. Political formations in Comparative historical perspective.”

Fanny Forsberg Lundell - Foto: Fotografnamn Niklas Björling / Stockholms universitet

Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning (2018-2021)

Fanny Forsberg Lundell och Klara Arvidsson forskar om Global mobilitet och vuxnas andraspråksinlärning: betydelsen av sociala och psykologiska faktorer (GLOMO)

RomLingAvdIngLångB
Puff_Litteraturforskning
Puff_Andraspråk och tvåspråkighet
Sök i DiVa

Kontakt

Prefekt
Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
Christophe Premat
studierektoruf.romklass@su.se

Stockholm University on social mediaStockholm University on Facebook Stockholm University on Instagram Stockholm University on Linkedin Stockholm University on Twitter Stockholm University on YouTube