Förutsättningen för att säga ja till en sådan förfrågan är att projektet bedöms vara kvalitativt högtstående och ligga i linje med den forskning som bedrivs eller bör bedrivas vid institutionen. En förutsättning är också att villkoren för vad  institutionen förbinder sig till vad gäller medfinansiering och andra åtaganden är rimliga. Vad som är rimligt måste bedömas från fall till fall och även relateras till den ekonomiska situationen i stort för huvudområdet som projektet avser (som står för medfinansieringen).