Den språkvetenskapligt inriktade forskningen rör främst andraspråksinlärning och här pågår f n projektet "Den avancerade inlärarens ordförråd i franska och italienska". Sedan 2001 leder Camilla Bardel programmet "InterIta" som utgör en parallell till franskans "InterFra"-program. En korpus (InterIta-korpusen) med svenska universitetsstuderandes italienska inlärarspråk har samlats in och studier görs av bland annat verbformer, ordförråd och diskursmarkörer.
Forskning om andraspråk och tvåspråkighet har utsetts till ett av de ledande forskningsområdena vid Stockholms universitet inom vetenskapsområdet humaniora och samhällsvetenskap. Vår institution medverkar bl a i forskningsprogrammet "Avancerad andraspråksanvändning" (AAA), som finansieras av Riksbankens Jubileumsfond.

Projektet The Extendable Dictionary (TED) är ett lexikografiskt forskningsprojekt som syftar till att skapa en ny web-baserad italiensk-svensk ordbok.

Inom den litteraturvetenskapligt inriktade forskningen studerar Luminitza Beiu-Paladi utifrån den italienska författaren Sebastiano Vassallis romaner genreblandningen i en ny samtida italiensk romanform som kan kallas för "hybridromanen". En korpus baserad på Vassallis fem senaste romaner analyseras med hjälp av genreteori, läsorienterad semiotik, komparativ litteraturforskning samt datastilistik. Projektet syftar till att visa hur dessa romaner går mot en postmodernistisk genreblandning där ironi, självreflexion och intertextualitet dominerar.

Ett nytt projekt med litteratursociologisk inriktning bedrivs av Cecilia Schwartz som studerar utgivningen och mottagandet av svensk litteratur i Italien under de senaste decennierna.