Institutionsstyrelsen leds av prefekten (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande).

Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grund- och avancerad nivå samt forskarnivå.

Självskrivna ledamöter

Prefekt, ordförande, Laura Álvarez López, professor
Ställföreträdande prefekt, vice ordförande, Fanny Forsberg Lundell, docent.

Kategori lärare (5 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie ledamöter:
Maria Bernal, docent
Per Förnegård, docent
Anna Gudmundson, universitetslektor
Erika Kihlman, docent
Denis Searby, professor

Gruppsuppleanter (gruppsuppleanter med rösträtt vid ersättande)

1. Anders Bengtsson, professor
2. Malin Roitman, universitetslektor
3. Francoise Sullet Nylander, professor

TA-personal (1 ordinarie)

Ordinarie: Anne-Cathrine Laurell, administratör
Suppleant:  Annelore Ploum, ekonom

Kategori student/doktorandrepresentanter (ordinarie med rösträtt)

Doktorand, ord ledamot: Azucena Castro
Student, ordinarie ledamot: Johanna Koivunen
Student, ordinarie ledamot: Rodrigo Pulido Moreno

Kategori student/doktorandrepresentanter (suppleanter med rösträtt vid ersättande)

Doktorand, suppleant: Adèle Geyer 
Student, suppleant:
Madeleine Berglund
Student, suppleant: Daniel Ponce Marambio