Institutionsstyrelsen leds av prefekt (ordförande) och ställföreträdande prefekt (vice ordförande).

Ledamöterna representerar personalkategorierna lärare/forskare samt teknisk/administrativ personal. Styrelsen består också av studeranderepresentanter från utbildning på grundnivå avancerad nivå samt forskarnivå.

Självskrivna ledamöter

Prefekt, ordförande, Anders Bengtsson, professor
Ställföreträdande prefekt, vice ordförande, Fanny Forsberg Lundell, professor

Kategori lärare (5 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie ledamöter:
Maria Bernal, professor
Per Förnegård, docent
Anna Gudmundson, universitetslektor
Erika Kihlman, docent
Denis Searby, professor

Gruppsuppleanter (gruppsuppleanter med rösträtt vid ersättande)

1. Mickaelle Cedergren, docent
2. Malin Roitman, docent
3. Francoise Sullet Nylander, professor

TA-personal (1 ordinarie med rösträtt)

Ordinarie: Anne-Cathrine Laurell, administratör
Suppleant:  Annelore Ploum, ekonom

Kategori student/doktorandrepresentanter (ordinarie med rösträtt)

Doktorand, ord ledamot: Linnea Kjellsson
Doktorand, suppleant: Laura Azalia Sánchez Trejo

Student, ordinarie ledamot: Jessica De Paz Anderson
En plats som ordinarie ledamot vakant.
Student, suppleant ledamot: Marisa Payva
En suppleant plats vakant.