Kommande disputationer

Kommande disputationer

Här listas kommande disputationer i våra forskarutbildningsämnen, listan hämtas från DiVA

Kontakt

Besöksadress
Romanska och klassiska institutionen
Universitetsvägen 10 B-C, plan 4 och 5,
Frescati, Stockholm

Postadress
Romanska och klassiska institutionen
Stockholms universitet
SE – 106 91 Stockholm

Studentärenden »