Medeltidsseminariet presenterar Sofia Lodén från Romanska och klassiska institutionen.

Länken hittar du på Centrum för Medeltidsstudiers sida på Facebook.

Bild: Johan Egerkrans

Arrangör/Organiser: Centrum för Medeltidsstudier
Webbadress/Webpage: https://www.medeltid.su.se
Kontakt/Contact: Sofia Lodén