Arrangör/Organiser: Romanska och klassiska institutionen
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Maria Plaza
Ingen föranmälan krävs/No registration required