Foto: Marianna Berton
Foto: Marianna Berton

Opponent:

Prof. Folkert Kuiken, University of Amsterdam

Handledare:
Prof. María Bernal, Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet
Lektor Laura Sánchez, Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

 

Arrangör/Organiser: Romanska och klassiska institutionen
Kontakt/Contact: Christophe Premat (Ordförande för disputationen)
Föranmälan krävs/Registration required

Register to participate in the webinar here »

Registrera dig här för att delta på webbinariet »

 

Opponent:
Folkert Kuiken, professor emeritus, Dutch as a Second Language and Multilingualism
Department for Dutch as a second Language, University of Amsterdam

Betygsnämndsledamöter
Fanny Forsberg Lundell, docent i franska med språkvetenskaplig inriktning.

Romanska och klassiska institutionen, Stockholms universitet.

Carmen Pérez Vidal, Professor in Language Acquisition and in English
Translation and Language Sciences Department, Universitat Pompeu Fabra

Marta González-Lloret, Professor of Applied Linguistics
Deparmtent of Languages and Literatures of Europe and the Americas, University of Hawaii, Manoa

Betygsnämndsledamot (Reserv)
Emanuel Bylund Spångberg, professor i tvåspråkighet, Fil. dr. i spanska
Institutionen för svenska och flerspråkighet, Stockholms universitet