"I supporti video nei manuali per l'insegnamento dell'italiano L2: una prima ricognizione"

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required