"Is Italian going Anglo-saxon? New trends
in the relationship between English and Italian"

(inbjudan av Prof. Michele Colombo)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romling
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required