"La Transitivité verbale en français"

(Inbjudan av Mats Forsgren & Françoise Sullet-Nylander)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required