Projektseminarium inför RJs ordinarie utlysning av forskningsbidrag.

Arrangör/Organiser: Romklass
Kontakt/Contact: Linnea Kjellsson
Ingen föranmälan krävs/No registration required