Prof. Verner Egerland från Lunds universitet håller ett föredrag: titel meddelas senare.
(Inbjudan av Michele Colombo)

Arrangör/Organiser: Romling-forskningsnätverk
Webbadress/Webpage: www.su.se/romklass
Kontakt/Contact: Francoise Sullet-Nylander
Ingen föranmälan krävs/No registration required