Professor Carin Franzén, Stockholms universitet, är extern granskare.
I granskningskommittéen ingår docent Christophe Premat, Stockholms universitet (övrig intern granskare), professor Bengt Novén, Stockholms universitet (huvudhandledare), professor Roland Lysell, Stockholms universitet (handledare) och professor Sylvain Briens, Université Paris-Sorbonne (handledare).

Arrangör/Organiser: Romanska och klassiska institutionen
Kontakt/Contact: Bengt Novén
Föranmälan krävs/Registration required