Fyra kandidater till anställningen som professor i spanska har av Lärarförslagsnämnden kallats till öppna föreläsningar och intervjuer.

De öppna föreläsningarna hålls på engelska under temat ”How will your specific competence and experience contribute to the field of Hispanic linguistics specifically, to the field of Romance language linguistics, and to linguistics in general at our Faculty”.

Föreläsningstiderna och plats är följande:

9.30

María del Carmen Parafita Couto,
Leiden University Center for Linguistics.

C 512     OBS, salsändring!
10.15

Ingo Feldhausen,
Department of Romance Languages, Goethe University, Frankfurt.

C 512     OBS, salsändring!
14.00

Luis López,
Department of Hispanic and Italian Studies, University of Illinois, Chicago.

B 522 B
14.45

María Irene Moyna,
Hispanic Studies, Texas A&M University

B 522 B