Studievägledarna vid Romanska och klassiska institutionen kommer att finnas tillgängliga på mejl och telefon den 31 mars, kl. 14.00 – 18.00:

Eva Andersson 

FranskaStudievagledare.franska@su.se
Grekiska (antik) och Latin: Studievagledare.klassiska@su.se
Telefon: 08-16 2890

Anne-Cathrine Laurell 

Italienska: studievagledare.italienska@su.se
Latinamerikastudier: studievagledare.latinamerikastudier@su.se 
Telefon: 08-16 3436

Gunnel Näsman

Spanska: Studievagledare.spanska@su.se 
Portugisiska: Studievagledare.portugisiska@su.se 
Telefon: 08-16 2503
 

Mer information: www.su.se/oppethus

Hoppas vi ses!