Läs artikel av Fanny Forsberg Lundell och Magnus P Ängsal: http://www.svd.se/mindre-och-mindre-pengar-inom-humaniora/i/senaste