Av de 65 medarbetare vid universitetet som under året uppnått 30 år i statlig tjänst närvarade 47 vid mottagningen. Bland medarbetarna fanns våran kollega Francoise SuleCeremonin hölls i Aula Magna under ledning av rektor Astrid Söderbergh Widding. 

Läs mer här »