Mickaëlle Cedergren

Den franska kulturen förmedlas runt om i världen genom en nyckelaktör, föreningen L’Alliance française som grundades 1883 i Frankrike och som idag består av 832 lokala föreningar i 131 länder runt om i världen. Föreläsningen tar upp den historiska bakgrunden till föreningen, dess spridning och roll samt dess utveckling i Sverige. Utöver det kommer föreläsningen även att behandla hur fransk kultur och litteratur idag cirkulerar till omvärlden genom press, audiovisuella media, översättningar, kulturella evenemang mm...

Internationella gymnasiet, Lycée français Saint-Louis i Stockholm: https://www.lfsl.net