Tidskriften The Nordic Journal of Francophone Studies / Revue nordique des études francophones (Huvudredaktörer: Mickaëlle Cedergren och Christophe Premat) ingår numera i Norska listan (med ranking 1). Tidskriften ingår också i The Directory of Open Access Journals.

Tre artiklar publicerades under maj och juni 2020 och är författade av: