Hans Färnlöf

Nu finns nya filmer om uppsatsskrivning tillgängliga på vår Youtube-kanal. Det är Hans Färnlöf, franska, som samtalar med sina kollegor om deras specialistområden och hur det fungerar att skriva uppsats eller självständigt arbete inom dessa områden.

Dessa klipp är tänkta att fungera både som introduktion till de olika forskningsfälten och som konkret hjälp inför arbetet med att skriva uppsats. De tar upp frågor som ofta uppkommer i samband med uppsatsarbetet: hur gör jag för att välja ämne? hur fungerar en problemställning? vilka metoder kan jag använda? m.m. Tre av klippen är på svenska, de två övriga på franska.