Sveriges unga akademi bildades 2011 på initiativ av Kungliga Vetenskapsakademien och är ett oberoende, tvärvetenskapligt forum för några av de främsta yngre forskarna i Sverige inom alla ämnesområden. Akademin arbetar främst med forskningspolitiska frågor och för att främja forskningens villkor, som breddad rekrytering och akademisk frihet. Akademin engagerar sig även i utåtriktat arbete och vill nyansera bilden av vem som kan vara forskare.

Åtta nya ledamöter i akademin

Kriterier för att bli invald är vetenskaplig excellens och engagemang för forskning och forskningsrelaterade frågor. Akademin består av 34 ledamöter som blir invalda för en femårsperiod. Nu har åtta nya ledamöter valts in till akademin. En av de nya ledamöterna är Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet.

Loden Sofia_foto Danish Saroee
Sofia Lodén - Foto: Danish Saroee

Hur känns det att bli invald i akademin?

–       Det känns fantastiskt roligt! Sveriges unga akademi driver många spännande frågor och jag ser mycket fram emot att delta i deras arbete.

Vilka frågor anser du det vara viktigast att driva där?

–       Jag vill väcka intresse för forskning hos barn och ungdomar, samtidigt som jag vill vara med och bygga fler broar mellan naturvetenskap och humaniora. Som forskare i franska är jag såklart också mycket intresserad av frågor som rör språk och europeiska samarbeten.

Fyra ledamöter från Stockholms universitet

Från Stockholms universitet finns för närvarande ytterligare tre ledamöter från Stockholms universitet. Dessa är Aryo Makko (historia), Frida Bender (meteorologi) och Ewa Machotka (konst och visuell kultur i Japan).

Ny ordförande för Sveriges unga akademi är Sanna Koskiniemi, universitetslektor i mikrobiologi vid Uppsala universitet.

Nya ledamöter för perioden 2020–2025

Linda Andersson Burnett, forskare i vetenskapshistoria vid Uppsala universitet

Shervin Bagheri, professor i strömningsmekanik vid Kungliga Tekniska högskolan

Ellen Bushell, forskargruppsledare i molekylär parasitologi vid Umeå universitet

Lucie Delemotte, docent i biofysik vid Kungliga Tekniska högskolan

Sara Liin, docent i neurobiologi vid Linköpings universitet

Sofia Lodén, forskare i franska vid Stockholms universitet

Mathias Osvath, docent i kognitiv zoologi vid Lunds universitet

Johan Zelano, specialistläkare och docent i neurologi vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Sahlgrenska Akademin vid Göteborgs universitet

Läs mer om Sveriges unga akademi
https://www.sverigesungaakademi.se