Under vårens coronakris har en debatt initierats, som forskarsamhället såväl som offentligheten behövt länge: hur ser förhållandet ut mellan vetenskaplig expertis och politiskt beslutsfattande? Många verkar i detta coronaläge ense om att det är två olika företeelser som bör skiljas åt. Kan det vara så att den akuta aspekten av bekämpningen av coronaviruset har manat fram denna klartänkthet? Olika experter och forskares ståndpunkter har ställts emot varandra och samtidigt har politiskt ledarskap efterfrågats. Det har blivit smärtsamt tydligt att det inte finns ett unisont ”forskningen visar att”-svar.

Läs hela artikeln här »