Kort om kursen
I sommar ges för första gången kursen "Talat Latin" vid Stockholms universitet. Under kursens gång kommer du att läsa, skriva, höra och tala latin. Passa på att friska upp eller fördjupa dina kunskaper eller få inspiration till din undervisning i denna unika kurs.

Kort om läraren
Daniel Pettersson är doktorand i Latin vid Stockholms universitet där han skriver sin avhandling om språkundervisningen i 1500-talets latinska skoldialogböcker. Han har undervisat i latin på latin i såväl Europa som USA.

Du kan besöka Daniels latinsida här: https://www.latinitium.com

Kursanmälan
För att anmäla dig går du in på Antagning.se och söker efter "Talat latin".

Sista anmälningsdag är 15 mars! OBS! Få platser!

Läs mer om kursen här »