Hösten 21

Enligt ett nytt rektorsbeslut, skall all undervisning och examination under höstterminens första halva (Period A-B 20/8-31/10) i huvudsak genomföras online. Vid institutionen för Romanska och klassiska språk kommer samtliga kurser (undervisning och examination) under denna period att genomföras online. Information om höstterminens andra halva (Period C-D 1/11-16/1) följer så snart beslut har tagits.

Sommar 21

Enligt ett nytt rektorsbeslut, skall all undervisning under sommarterminen i huvudsak genomföras online. Vid institutionen för Romanska och klassiska språk kommer samtliga kurser under sommaren att genomföras online.

Våren 21 

Romanska och klassiska institutionen har beslutat att all undervisning och examination kommer att ske online under hela vårterminen 2021 (2021-01-18 - 2021-06-05).