Det kan vara svårt att skriva en akademisk uppsats i ett främmande språk, vissa elever kan uppleva den som en dubbel straff. Seminariet visar tvärtom att det finns en kraft att hitta i ett främmande språk för att uttrycka en akademisk diskurs. Som student kan man ifrågasätta sin berättarstil. Är du en översättare (du använder först modersmålet och sedan översätter du din text i målspråket), en äventyrare (du skriver direkt i målspråket och försöker att identifiera idiomatiska uttryck? eller en mixer som blandar båda stilar?
 
Du hittar underlaget på engelska (power-point presentationen) här