För en vecka sen var det val i Kanada och Justin Trudeau får behålla makten även om hans Liberala parti fick ett lägre stöd än i förra valet. Störst framgångar hade Bloc Québecois som tredubblade sitt stöd. Vad beror det på? Och hur kommer det att påverka kanadensisk politik? Här svarar Christophe Premat, docent i franska och föreståndaren för Centrum för Kanadastudier på Stockholms universitet som fokuserar på Québecs identiteten i Kanada.

Lyssna på avsnittet här » (från ca 29´30")