Tidskriften SOPRAG
Tidskriften SOPRAG

Den 9/12 -14 meddelade VR beslut gällande ansökningar om Bidrag för vetenskapliga tidskrifter inom humaniora och samhällsvetenskap. Det kom in 41 ansökningar om bidrag för vetenskapliga tidskrifter. 28 av dessa beviljades stöd, vilket ger en beviljandegrad om 68 procent.
Totalt beviljat belopp för perioden 2015-2017 är 11 985 000 kronor.

Stockholms universitet har beviljats ett tidskriftsbidrag:

Professor Diana Bravo
Professor Diana Bravo

Diana Bravo (Romanska och klassiska institutionen) har beviljats ett treårigt stöd om totalt 435 000 kr för tidskriften ” Sociocultural Pragmatics - An International Journal of Spanish Linguistics / Pragmática Sociocultural - Revista internacional sobre lingüística del español (SOPRAG)”