Den 24 maj 2013 beslutade universitetsstyrelsen att institutionen för spanska, portugisiska och latinamerikastudier går samman med institutionen för franska, italienska och klassiska språk den 1 augusti 2013. Den nya institutionens namn är Romanska och klassiska institutionen. På engelska, Department of Romance Studies and Classics.
IT: Dipartimento di studi romanzi e classici
FR: Département d'Études Romanes et Classiques
SP: Departamento de Estudios Románicos y Clásicos
PO: Departamento de Estudos Românicos e Clássicos

Huvudområden och ämnen

Institutionen innehåller huvudområdena romanska språk, klassiska språk och latinamerikastudier. Undervisning bedrivs på grundläggande och avancerad nivå i följande ämnen (i bokstavsordning):

• Franska (romanska språk)
• Grekiska (klassiska språk)
• Italienska (romanska språk)
• Latin (klassiska språk)
• Latinamerikastudier (eget huvudområde)
• Portugisiska (romanska språk)
• Spanska (romanska språk)

Huvudområdena romanska språk och klassiska språk har även utbildning på forskarnivå. 

Kursutbud och undervisning

Se Utbildning

Lokalisering

Institutionerna finns i Södra Huset:

Universitetsvägen 10 B-C, plan 4 och 5,
Frescati, Stockholm

Webbsida

www.su.se/romklass

www.lai.su.se (Latinamerikainstitutet)