Sanna Dager alumn vid Romklass italienska
Sanna Dager

Vad har du för utbildning? Vilka ämnen har du läst på Romklass?

Jag har en magisterexamen i italienska och en gymnasielärarexamen. Just nu skriver jag C-uppsats för att ta en kandidatexamen i svenska som andraspråk.

Vad jobbar du med idag?
Jag är gymnasielärare i italienska och svenska som andraspråk.

Hur har utbildningen påverkat ditt nuvarande arbete?
Den har påverkat mitt arbete på flera sätt. För det första hade jag aldrig känt mig trygg i att undervisa i italienska utan de kunskaper i och om språket som jag fick under min utbildning. För det andra gjorde italienskan att jag fick nya perspektiv på mitt eget modersmål svenska. Att betrakta språket ”utifrån” gjorde det mer intressant för mig, och detta utifrånperspektiv har hjälpt mig i min undervisning av elever som inte har svenska som modersmål. För det tredje väckte italienskan mitt intresse för flerspråkighet och språkinlärning generellt, vilket jag har glädje av både i mötet med mina elever och på fritiden. För det fjärde mötte jag många inspirerande lärare under min utbildning, som jag ofta tänker på när jag själv undervisar. Deras metoder har haft en inverkan på hur jag själv lär ut språk. 

Varför ska man läsa språk på universitetet?
För att det är roligt, intellektuellt stimulerande och användbart.

Att det är roligt hänger ihop med att man kommer i kontakt med många intressanta personer under sin utbildning, för att inte tala om all spännande kultur som man möter. Man upptäcker också nya sidor av sig själv i mötet med ett nytt språk, och breddar sin identitet.

Den intellektuella stimulansen får man på flera sätt i utbildningen. Exempelvis tränar man upp sin förmåga att fokusera på form och innehåll samtidigt när man uttrycker sig, och man lär sig att lägga märke till både helhet och detaljer vid läsning.

Att kunna ett mindre språk, som inte alla kan, öppnar flera dörrar både i arbetslivet och privat. Att kunna italienska har gjort det möjligt för mig att jobba med så olika saker som översättning och guidning av italienska turister, förutom mitt arbete som lärare.

Vad har du lärt dig?
Förutom att jag har lärt mig att använda italienska i olika muntliga och skriftliga sammanhang, har jag fått goda kunskaper om italiensk litteratur och kultur. Jag har också lärt mig en hel del om litteraturvetenskap, översättning och språkinlärning. Utöver det har jag lärt mig mycket om Italiens historia.

Har du några råd att ge nya studenter?
Våga utgå ifrån dina intressen, både i ditt val av utbildning och i de val du gör under din utbildning, och våga tänka utanför boxen. Det är inte självklart att det är de större utbildningarna som kommer ge dig mest.