Grundades år 1997 mellan Institutionen för franska, italienska och klassiska språk och Kanadas ambassad i Sverige. Kanadainstitutet anordnade olika konferenser som berörde Kanadastudier (forskare och författare från Kanada). Avtalet med ambassaden upphörde år 2009 och Institutionen för franska, italienska och klassiska språk blev en del av Romanska och klassiska institutionen, under vilken Centret nu verkar.

Centrum för Kanadastudier (Centre for Canadian Studies - CCS) bedriver information om forskning och utbildning i frågor som berör Kanada samt olika former av samarbete mellan Sverige och Kanada. I mån av resurser befrämjar Centret forskningskontakter och forskarutbyte. Centret leds av en styrelse bestående av en föreståndare (Christophe Premat) samt fyra ytterligare ledamöter (Caroline Ribers, Stefan Helgesson, Françoise Sule och Svante Lindberg).

Stadgar

Styrelse