CLP - Camões IP

CLP- Centro de Língua Portuguesa - Camões IP

Portugisiskt Språkcentrum/Camões, IP (CLP/IC) vid Stockholms universitet bildades till följd av ett avtal mellan Camões, IP, Portugals Utrikeshandelsministerium och Stockholms Universitet. 

Det invigdes 9 oktober 2006.

Portugisiska Språkcentrets målsättningar är:

- att stödja och främja  marknadsföringsaktiviteter med syfte att sprida portugisiska språket och portugisisk kultur vilka presenteras inom ramen för språkcentrets eget aktivitetsprogram och även att stödja och främja aktiviteter som organiseras av Stockholms universitet och Högskolan Dalarna eller av andra institutioner;

-  att främja och delta i projekt inom undervisning av portugisiska och portugisisk kultur;

-  att stödja studenter, lärare och forskare liksom allmänheten med intresse för portugisiska språket och kultur, genom att ställa material till förfogande (tidskrifter, tidningar, böcker, audiovisuellt material och multimedia).

Kontakt

Prefekt
Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
Christophe Premat

Portugisiskt Språkcentrum/Camões, IP (CLP/IC) vid Stockholms universitet