Nordiska latinamerikainstitutet

  1. Du är här:
  2. Start
  3. Romanska och klassiska institutionen
  4. Samverkan
  5. Nordiska latinamerikainstitutet

Nordiska latinamerikainstitutet

Nordiska latinamerikainstitutets (NILAS) uppgift är att bedriva och främja forskning och utbildning om Latinamerika och Karibien, informera om aktuella samhällsförhållanden och driva biblioteks- och dokumentationsverksamhet. Institutet är en del av Stockholms universitet.

Kontakt

Prefekt
Anders Bengtsson
prefekt.romklass@su.se

Studierektor på forskarnivå
Christophe Premat

puffmall_Nordic_LAI_Eng_227x66_startsidaA+B.jpg